Privacyverklaring

Privacyverklaring

De Kastjesdokter neemt de privacy van klanten, relaties en websitebezoekers heel serieus. Uw persoonlijke gegevens zullen dan ook nooit aan derden doorgegeven of verkocht worden. De Kastjesdokter verwerkt persoonsgegevens alleen voor het doel waarvoor u ze hebt verstrekt en in overeenstemming met de Algemene Verordening Gegevensbescherming (AVG) en de Telecommunicatiewet.

Contactgegevens

De Kastjesdokter

http://www.dekastjesdokter.nl

dekastjesdokter1@gmail.com

Vlampijpstraat 50 3534AR Utrecht

+31 6 196 76 100

KVK 51557924

 

Welke persoonsgegevens verwerkt De Kastjesdokter?

Bij het gebruik van onze diensten, producten en website verstrekt u allerlei gegevens. Dit kunnen persoonsgegevens zijn. Hieronder ziet u gegevens die verwerkt kunnen worden, afhankelijk van welke diensten en welke functies op deze website u gebruikt:

  • Voor- en achternaam
  • E-mailadres
  • IP-adres
  • Gegevens over uw activiteiten op onze website

 

Met welk doel verwerkt De Kastjesdokter persoonsgegevens?

Uw gegevens worden verzameld en bewaard voor de volgende mogelijke doeleinden:

  • Sturen van tips en nieuws.
  • U te kunnen e-mailen als dit nodig is om onze dienstverlening te kunnen uitvoeren.

Hoe lang bewaart De Kastjesdokter persoonsgegevens?

Uw persoonsgegevens worden niet langer bewaard dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens werden verzameld. 

Delen van persoonsgegevens met derden

De Kastjesdokter verkoopt uw gegevens niet aan derden en zal deze uitsluitend verstrekken als dit nodig is voor de uitvoering van de overeenkomst met u of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die uw gegevens verwerken in opdracht van De Kastjesdokter, heeft De Kastjesdokter een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. De Kastjesdokter blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

 

De Kastjesdokter maakt gebruik van de volgende leveranciers die persoonsgegevens verwerken, met wie elk een verwerkersovereenkomst is afgesloten (indien beschikbaar):

  • Tikkie van ABN-AMRO
  • Google Analytics – Bezoekersstatistieken
  • Brenger – Platform van koeriers

Analytische cookies

De Kastjesdokter gebruikt Google Analytics om bezoekersaantallen en -gedrag op de website in kaart te brengen. Met als doel de website en uw gebruikerservaring te verbeteren. De gegevens die Google Analytics hiervoor verzamelt en bewaart zijn de geanonimiseerde IP-adressen van websitebezoekers. Bewaartermijn: 26 maanden.

Cookies uitschakelen en/of verwijderen

Dit kunt u doen via uw browserinstellingen. Gebruik eventueel de help-functie van uw browser om te achterhalen hoe u dit kunt doen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen

U hebt het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te laten verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door De Kastjesdokter en heeft u het recht op gegevensoverdraagbaarheid. D.w.z. dat u ons kunt vragen om de persoonsgegevens die we van u hebben in een computerbestand naar u, of een door u genoemde organisatie, te sturen.

U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar dekastjesdokter1@gmail.com.

Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, kunt u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek meesturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone = de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. De Kastjesdokter reageert zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek .

De Kastjesdokter wil u er verder op wijzen dat u de mogelijkheid hebt om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens.

Hoe heeft De Kastjesdokter persoonsgegevens beveiligd?

De Kastjesdokter neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Als u het idee hebt dat uw gegevens toch niet goed beveiligd zijn of er zijn aanwijzingen van misbruik, neem dan contact op via dekastjesdokter1@gmail.com.

Uw persoonsgegevens zijn op de volgende manieren beveiligd:

Beveiligingssoftware, zoals een virusscanner en firewall.

De persoonsgegevens die door De Kastjesdokter of door eerder genoemde derden worden beheerd of verwerkt, zijn alleen toegankelijk via bovenstaande software en zijn beveiligd met sterke wachtwoorden.

 

Wijzigingen

Deze privacyverklaring is voor het laatst bijgewerkt op 4 juli 2020 en kan op ieder moment gewijzigd worden.